W związku z dynamicznym wzrostem cen, prosimy każdorazowo dzwonić celem potwierdzenia aktualnych cen

1. Sklep www.foliedapi.pl jest prowadzony przez firmę:

DAPI
Sulęcin 69-200 
ul. Fabryczna
REGON: 210626837
NIP: 596-104-96-42

2. Sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sklepem.

3. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

Składanie i realizacja zamówienia.

5. Zamówienie w Sklepie składa się drogą elektroniczną.

6. Dla przeprowadzenia transakcji zakupu niezbędne jest podanie w Formularzu właściwych i prawidłowych danych osobowych Klienta. Za przypadki błędnego podania danych przez Klienta, Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

7. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.

8. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez klienta w Formularzu, są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu lub numeru telefonu), lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.

9. Zamówienia można składać w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

10. Według wyboru Klienta za zamówiony produkt można zapłacić przelewem bankowym lub przy odbiorze przesyłki pocztowej (kurierskiej) w opcji za pobraniem.

11. W przypadku wybrania płatności w formie przelewu bankowego towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu wpłaty pełnej kwoty za zamówiony produkt powiększonej o należne koszty wysyłki.

12. Sklep pobiera opłaty związane z kosztami wysyłki zgodne z cennikiem.

13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

14. Wszystkie ceny produktów oferowanych na stronie internetowej Sklepu są podawane w Polskich Złotych i nie zawierają podatku VAT.

15. Każdy zakup w Sklepie dokumentowany jest wystawioną przez Sklep fakturą VAT lub odpowiednim rachunkiem.

16. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek przez Pocztę Polską bądź Firmy Kurierskie. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

17. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie oraz wycofania poszczególnych towarów bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

18. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta, dane Klienta wykorzystane będą przez Sklep ponadto w celu informowania go o nowych produktach i promocjach Sklepu.

19. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sklep zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym podmiotom.

20. Każdy Kupujący, który wypełnił Formularz, ma w każdym czasie możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.

21. Zawarcie umowy zakupu na aukcji allegro lub w sklepie www.foliedapi.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie informacji poprzez e-mail lub sieć komórkową (nr telefonu).

Zwrot zakupionego towaru.

22. Zgodnie z prawem, można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Proszę powiadomić o tym poprzez e-mail wysyłając stosowne oświadczenie - http://dapi.idsl.pl/wzory/wzor_odstapienia.doc . Zwroty należy kierować przesyłką bez pobrania, na adres FHU Dapi, 69-200 Sulęcin, ul. Fabryczna 2.

23. Klient dokonuje zwrotu na swój koszt. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

W przypadku stwierdzenia stanu zwróconego towaru przekraczającego tzw normalny zarząd Sklep może umniejszyć zwrot pieniędzy o koszta odszkodowawcze.Reklamacje

24. Jeżeli zakupiony produkt zawiera wady, koszty jego odesłania przez Klienta w ramach reklamacji do Sklepu tradycyjną drogą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, pokrywa Sklep. Zgłoszona wada produktu jest przedmiotem badania przez serwis Sklepu pod kątem ustalenia przyczyny jej powstania i wykluczenia w tym zakresie winy Klienta.

25. Reklamacja rozpoznawana jest przez Sklep nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep informuje Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu.

26. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail. Paczkę należy odesłać na adres podany na początku regulaminu.

27. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.

28. Reklamowany produkt powinien zostać odesłany do Sklepu wraz z oryginalnym opakowaniem.

29. W przypadku stwierdzenia w toku postępowania reklamacyjnego nieuzasadnionego odesłania do Sklepu produktu niedotkniętego wadą, Sklep obciąży Klienta poniesionymi przez Sklep kosztami badania reklamacji oraz wysyłki paczki reklamacyjnej do Sklepu.
Pozostałe.

30. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Podatek 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podano ceny brutto (z VAT)

Realizuj zamówienie

Kontakt


  • Biuro obsługi i dział zamówień pracuje:
  • pon - pt 8:00 - 16:00.
  • Tel: 957550080
  • Tel/fax: 957550000
  • email: dapi@onet.pl

  • Kontakt automatyczny:

  • Zobacz nasz profil na: